Środek do usuwania smug cementu nadaje się doskonale do usuwania powierzchniowych śladów cementu i zaprawy. Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów. Nie stosować do kamieni naturalnych z lepiszczem węglanowym, na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkle akrylowym. Przed wykorzystaniem preparatu ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami producenta! Preparatu ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nie mieszać ze środkami do czyszczenia zawierającymi chlor!

pH roztworu: 2

pH koncentratu: 2